W zakresie obsługi brokerskiej m.in.

• ubezpieczenie na podstawie szczególnych warunków ubezpieczenia, dostosowanych do specyficznych Państwa potrzeb;
• przeprowadzenie szkoleń i seminariów dla pracowników bezpośrednio stykających się z tematyką ubezpieczeniową, w celu podniesienia świadomości ubezpieczeniowej i wiedzy merytorycznej;
• opracowanie i wdrożenia nowych produktów ubezpieczeniowych, odnoszących się zarówno do ryzyk produkcyjnych jak również do innych ryzyk charakterystycznych dla Państwa działalności;
• aktywny nadzór na procesami likwidacji szkód;
• także wszelkie inne działania uzgodnione z Klientem w celu przygotowania oraz realizacji umów ubezpieczenia.

Dochodzenie roszczeń

Dla umów ubezpieczenia zawartych bez udziału Pol-RE:
• identyfikacja szkody;
• pomoc przy oszacowaniu/wyliczeniu strat;
• pomoc przy opracowaniu dokumentacji szkodowej;
• przygotowanie roszczenia do Zakładu Ubezpieczeń;
• pomoc w tracie całego procesu likwidacji szkody;
• inne działania.

Katalog działań jest otwarty, jesteśmy elastyczni i otwarci na wszelkie Państwa sugestie oraz potrzeby.

Przygotowanie umowy ubezpieczeniowej

Przygotowanie umowy ubezpieczeniowej jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym i czasochłonnym. Pol-Re Sp. z o.o. dzięki doświadczeniu pracowników jest w stanie sprostać takiemu zadaniu nawet dla najbardziej wymagających Klientów. Opracowana przez nas umowa charakteryzować się będzie tym, że dostosujemy ją do Państwa indywidualnej potrzeby. Osiągniemy to poprzez dokładną znajomość ryzyka oraz odpowiednią modyfikację warunków ubezpieczenia, tak aby odpowiadały Państwa wysokim wymaganiom.