Kim jest broker

Broker ubezpieczeniowy
Osoba fizyczna lub prawna która wykonuje działalność brokerską.

Działalność brokerska
Jest to działalność polegająca na zawieraniu i pośredniczeniu w zawieraniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia wyłącznie w imieniu i na rzecz Klienta. Broker reprezentuje interesy ubezpieczeniowe Klienta, identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody), administruje umowami ubezpieczenia (polisami ubezpieczeniowymi). Działalność brokerska jest działalnością wymagającą zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej wydaje Komisja Nadzoru Finansowego.

Pol-RE Sp. z o.o. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 1065/09.